voorzorg2

 

Woningstichting De Voorzorg maakt gebruik van Facility Care bij het uitvoeren van de KPI-controles die zijn vastgelegd in het schoonmaakcontract. Facility Care heeft tevens Woningstiching De Voorzorg mogen begeleiden bij het tot stand komen van dit nieuwe schoonmaakcontract op basis van een meervoudig onderhandse aanbesteding.