Implementatie

Na het aanbesteden bent u veelal nog niet klaar. De dienstverlening dient geïmplementeerd te worden in uw organisatie. Veelal neemt de (nieuwe) leverancier dit voor zijn rekening. Dit neemt niet weg dat er vanuit uw zijde een aantal zaken georganiseerd en gecoördineerd dienen te worden. Facility Care neemt dit voor u uit handen. De bewaking van de tijdsplanning en de voortgang wordt daarbij ook door Facility Care uitgevoerd.

Met name tijdens de opstart komt het nog wel eens voor dat onduidelijkheden ontstaan. Op dit moment is het belangrijk dat u over iemand beschikt die volledig op de hoogte is van hetgeen afgesproken. Hierdoor voorkomt u extra werk en onnodige extra kosten.