Contract controle

Het regiemodel speelt een steeds belangrijkere rol in Facility Management. In dit model is het van belang dat contractmanagement goed is georganiseerd. Facility Care beschikt over verschillende middelen en tools om u hier mee te ondersteunen. Heeft u afgesproken met uw leverancier dat een bepaalde mate van tevredenheid gerealiseerd dient te worden? Facility Care beschikt over een digitaal enquêtesysteem om dit te meten. Of het nu gaat om belevingskwaliteit, technische kwaliteit, levertijden, klachten, financiële afhandelingen enz. Facility Care zorgt voor een objectieve en duidelijke contractcontrole.

Zo voeren wij bijvoorbeeld wekelijks VSR-KMS controles uit om de technische kwaliteit van de schoonmaak te meten.

Bij Facility Care kunt u naast de uitvoering voor de controles tevens terecht voor advies bij het opstellen van de Kritische Prestatie Indicatoren.

Wist u trouwens dat wij in een aantal schoonmaakcontracten hebben opgenomen dat jaarlijks de schoonmaakmedewerkers worden bevraagd over de werkdruk en de tevredenheid over het uit te voeren werk?