Facility Management beperkt zich niet alleen tot de dienstverlening zoals bijvoorbeeld schoonmaakdienstverlening en catering. In uw vastgoed (facilities) zullen verschillende installaties aanwezig zijn die beheerd en onderhouden (gemanaged) dienen te worden. Ook voor advies en ondersteuning op dit gebied kunt u terecht bij Facility Care.

Facility Care adviseert en ondersteunt u op het gebied van installaties en vastgoed. Een aantal aspecten van onze dienstverlening:

  • Inspecties op basis van de NEN 2767.
  • Risico-analyses van uw vastgoed.
  • Het opstellen van een Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP).
  • Het begeleiden en adviseren bij een EPA-U label.

Daarnaast kunt u bij Facility Care terecht voor advies betreffende uw installaties en/of vastgoed. Bijvoorbeeld het onderzoeken van het energieverbruik. Wilt u aan alle wet- en regelgeving voldoen met betrekking tot onderhoud aan uw installaties en vastgoed? Wij voeren voor u een quickscan uit waarna u een duidelijke rapportage met concrete aanbevelingen ontvangt.

Bent u geïnteresseerd in dit aspect van onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op!

IMG_7370        IMG_7264