Over Facility Care

Facility Care is in 1997 opgericht. Van oorsprong een adviesbureau gespecialiseerd in schoonmaakdienstverlening. Vanuit de jarenlange expertise en het vertrouwen van onze opdrachtgevers heeft Facility Care een verbreding doorgevoerd in haar dienstenpakket. Waar onze adviseurs eerst met name met schoonmaakgerelateerde aspecten bezig waren, zijn onze adviseurs nu bezig met het totale dienstenpakket van Facility Management. Afvalverwijdering, glasbewassing, sanitaire voorzieningen, drukwerk, kantoorartikelen, interieur, beveiliging, informatieschermen en narrowcasting om maar een aantal specifieke diensten van Facility Management te benoemen.


Het Management Team

Etienne Conemans | Directeur en Eigenaar

facility-care-etienne-conemans

                               

               

 

Etienne is direct na de studie Facility Management aan de Hogeschool Zuyd gestart met Facility Care. Ondanks zijn interesse voor het totale pakket van Facility Management heeft Etienne een liefde voor het vak schoonmaak. Vandaar dat Facility Care gestart is als een adviesbureau gespecialiseerd in schoonmaakdienstverlening.

Etienne begeleidt klanten bij (Europese) aanbestedingstrajecten. Als procesbegeleider of als projectvoorzitter zorgt hij er voor dat de wensen en eisen van een organisatie vertaald worden in een waterdicht Programma van Eisen. Tevens voert hij projectopdrachten uit. Hierbij staat zijn kennis en ervaring centraal. Zijn pragmatische aanpak zorgt er voor dat iedereen begrijpt wat er verwacht wordt.

 

                                                     

  Kenny Koning | Managing Consultant                                                                                     

facility-care-kenny-konings

Kenny heeft de opleiding Facility Management gevolgd op Hogeschool Zuyd. Tijdens zijn afstudeerstage heeft hij voor Facility Care een onderzoek uitgevoerd naar Europees aanbesteden.

Na het behalen van het diploma is Kenny direct aan de slag gegaan bij Facility Care als adviseur. Naast het begeleiden van Europese aanbestedingen, het ondersteunen van klanten en het uitvoeren van projecten is Kenny tevens VSR-KMS controleur. “Doordat je tijdens de VSR-controles ziet hoe het op de werkvloer er aan toe gaat, is het mogelijk om in schoonmaakbestekken op locatieniveau specifieke kwaliteitsverbeteringen te realiseren.”

Kenny heeft zich tijdens zijn werkzaamheden gespecialiseerd in het adviseren op het gebied van inkoop. Het professionaliseren van inkoopprocessen, het ondersteunen bij het opstellen van een contractenregister, het opzetten van een aanbestedingskalender, het uitvoeren van spend-analyses en het opstellen van een nieuw inkoopbeleid zijn een aantal aspecten van inkoopadvisering.

Specialisten

Naast het Management Team, beschikt Facility Care over een aantal specialisten die als consultants of controleurs ingeschakeld kunnen worden wanneer noodzakelijk.


Hier staat Facility Care voor

Wij kunnen het niet vaak genoeg roepen. Onze belangrijkste kernwaarde is onafhankelijkheid! Een opdrachtgever is gebaat bij een adviseur die geen banden heeft met leveranciers en marktpartijen. Wij functioneren niet als hoofdaannemer en hebben geen onderdelen of zusterondernemingen van Facility Care die inschrijven als leverancier. Dit zorgt ervoor dat de objectiviteit in ons advies is gewaarborgd. U zult ons dan ook niet terugvinden op een first supplierslist van een leverancier.
Daarnaast staat de werkwijze van onze adviseurs voor maatwerk, flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De opmerking van sommige opdrachtgevers dat onze adviseurs “behoren tot het interieur” vatten wij dan ook op als een compliment. Echter, zijn wij zeer waakzaam dat wij onze kritische en objectieve houding niet uit het oog verliezen. Onze adviseurs passen zich aan aan uw bedrijfscultuur zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van ons advies. Een opdrachtgever wint externe expertise in, maar het voelt alsof het uit de interne organisatie komt.


Onze kernwaarden

  • Onafhankelijk
  • Ondersteunen
  • Ontzorgen
  • Maatwerk
  • Flexibiliteit
  • Toewijding
  • Kritisch
  • Professioneel
  • Persoonlijk