Inkoopproces integraal

Wilt u als aanbestedende dienst een optimaal resultaat boeken met uw inkoopproces? Benader dit dan integraal. Het specificeren, selecteren en contracteren gebeurt vaak met begeleiding van specialisten. De volgende stappen van het inkoopproces; het bestellen/implementeren, controleren en evalueren worden vaak overgeslagen of zonder externe expertise uitgevoerd. Wanneer het contract ten einde is en de aanbestedende dienst weer met specificeren dient te beginnen, ontbreekt cruciale informatie.

De voordelen van het integraal benaderen van het inkoopproces:

 • Dezelfde aanpak in het volledige inkoopproces:
  Er ontstaat geen twijfel over verschillende werkwijzen, visies of opvattingen. De filosofie die achter de aanbestedingsstrategie en het Programma van Eisen steekt, wordt tevens gehanteerd in de controle en de evaluatie. Het vastgestelde beleid is hierdoor gewaarborgd. Dit verhoogt de transparantie in het gehele inkoopproces.
 • Het beste van twee werelden:
  Uw procesbegeleider van uw aanbestedingen is tevens uw contractbeheerder. Hierdoor beschikt u over een contractbeheerder die van a t/m z op de hoogte is van de gemaakte afspraken. Dit spaart kostbare tijd en veel naslagwerk.
 • Efficiënter inventariseren bij nieuwe aanbestedingen:
  ‘controleren’ en ‘evalueren’ genereren vitale informatie die het mogelijk maakt om bij nieuwe aanbestedingen efficiënter en klantgerichter in te kopen. Met als gevolg; kostenbesparingen, kwaliteitsverbeteringen en een grotere klanttevredenheid bij de interne klanten.
 • Objectiviteit:
  U beschikt over onafhankelijk adviseurs die op geen enkele wijze voordeel of nadeel hebben bij het goed of slecht functioneren van uw leveranciers. Kortom, u krijgt te horen waar het op staat.

 

inkoopintegraal