Na de begeleiding van het aanbestedingstraject Multifunctionals/Copiers kiest Stichting Kom leren  weer voor Facility Care. Dit maal mag Facility Care Stichting Kom Leren begeleiden en adviseren in het aanbestedingstraject Schoonmaak.

Facility Care waardeert het vertrouwen van Stichting Kom leren in onze adviseurs.