raoul kleijntjens

Afdeling Facilities van de gemeente Heerlen heeft een overeenkomst afgesloten met Facility Care betreffende VSR controles op het gebied van schoonmaak onderhoud. De duur van deze overeenkomst loopt gelijk aan het contract met het schoonmaakbedrijf. De controle ronden worden minimaal tweemaal per jaar uitgevoerd maar kunnen ook vaker plaatsvinden al gelang de resultaten. Tevens wordt er aan het begin van ieder contractjaar een evaluatiegesprek gevoerd tussen afdeling Facilities, een vertegenwoordiger van Facility Care en het schoonmaakbedrijf. Het schoonmaak onderhoud bedrijf conformeert zich aan de afspraken die wij als afdeling Facilities met Facility Care hebben gemaakt.

Facility Care draagt zorg voor de controles op het schoonmaak onderhoud. Hier zijn wij zelf als afdeling Facilities niet in onderlegd en daarnaast willen wij dat een onafhankelijke partij deze controles uitvoert. Deze professionele benadering zorgt ervoor dat het schoonmaak onderhoud bedrijf de juiste informatie en terugkoppeling ontvangt en er geen sprake kan zijn van onvolledige of verkeerde motivatie. Zodoende krijgt het schoonmaak onderhoud bedrijf concrete en correcte adviezen om hun schoonmaakwerkzaamheden nog beter te kunnen uitvoeren.

Facility Care is een goede partner in een als maar complexer wordende markt op het gebied van schoonmaak onderhoud. Facility Care ontzorgt en dat voor een zeer markt conforme prijs. Daarnaast levert Facility Care maatwerk en kunnen zij snel inspelen op klantenvragen.

Raoul Kleijntjens

Bureauhoofd Huisvesting & Services
heerlen