gemeente-NuthFacility Care heeft voor gemeente Nuth het document van de Europese aanbesteding schoonmaak geschreven en ons begeleid in de procedure van het aanbestedingstraject. Daarnaast voert Facility Care de VSR-KMS controles uit, voert de digitale belevingsonderzoeken m.b.t. de schoonmaak uit en beheert het contract en contact met onze schoonmaakorganisatie.

Facility Care is een onafhankelijke, betrouwbare partij die meteen in actie komt als je bij hen een vraag neer legt.

Facility Care is een partij waar je van op aan kunt. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van aanbestedingen en Facility Care heeft vakinhoudelijk ook alle kennis in huis.

 

Jurgen Sluijsmans

Gemeente Nuth