Logo Zuyd
De afgelopen periode heeft Facility Care Zuyd Hogeschool mogen begeleiden in de Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Wederom hebben wij met veel plezier met de Facilitaire Coördinatoren en de contractbeheerder een interessant aanbestedingstraject gelopen. Zuyd Hogeschool heeft er voor gekozen om de gunning op basis van 80% kwalitieit en 20% prijs in te vullen.

Asito B.V. is als economisch meest voordelige inschrijver naar voren gekomen en ontvangt de gunning.

Wij wensen zowel Zuyd als Asito een prettige samenwerking toe.