Enquetes

 

 

voorzorg2voorzorg1

Woningstichting De Voorzorg

Geachte bewoner/huurder,

Sinds mei 2018 maakt Balanz Facilitair B.V. de algemene ruimtes (gangen, trappen, liften en eventuele algemene toiletten) van de complexen van Woningstichting De Voorzorg schoon. Omdat wij uw mening als waardevol beschouwen, is in het contract dat is afgesloten met Balanz Facilitair is opgenomen dat één maal per jaar de tevredenheid van de bewoners wordt getoetst. Vandaar dat wij u uitnodigen uw mening over de schoonmaakdienstverlening te geven in deze online enquête (ongeveer 3 minuten). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Facility Care, een onafhankelijk facilitair adviesbureau, zodat uw anonimiteit wordt gegarandeerd. Facility Care zal, op basis van de door u gegeven antwoorden, een rapportage maken waarin tevredenheid over de schoonmaakdienstverlening wordt weergegeven. Uit de gegevens worden geen persoonlijke gegevens gehaald, geanalyseerd of gedeeld met anderen. Uw antwoorden worden binnen drie maanden na sluiting van deze enquête permanent verwijderd. Enkel de tevredenheid uitgedrukt in rapportcijfers en uw eventuele opmerkingen worden opgenomen in de rapportage. Deze zijn op geen enkele wijze terug te voeren naar u als persoon. De enquête plaatst een functionele cookie. De informatie wordt enkel gebruikt ter evaluatie van de schoonmaakdienstverlening en wordt op geen enkele wijze voor commerciële doeleinden gebruikt.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de waarborging van uw privacy, dan kunt u contact opnemen met Kenny Koning van Facility Care via k.koning@facilitycare.nl.

Wij willen u alvast vriendelijk bedanken voor het invullen van deze enquête.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Wonen en Vastgoed

Woningstichting De Voorzorg

 

Tevredenheidsonderzoek 2019 Schoonmaakdienstverlening Woningstichting De Voorzorg